onsdag 21 december 2011

Första ip-telefonerna

Ett tjugotal telefonabonnemang inom BKF kommer att tas i bruk mellan 21 - 22 december.

Fibertelefonin kommer igång

Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber meddelar att den fasta telefonin i fibernätet kommer igång inom kort. Telefonitjänsten erbjuds av Ålands Telefonian- delslag (ÅTA). Utförliga tester har genomförts och telefonitjänsten fungerar som den ska.
De hushåll som tidigare skrev avtal med Setera kom- mer automatiskt att erhålla ett utskick från ÅTA/BKF, sannolikt senast inom vecka 49. De som skrivit avtal med Setera men inte får ett utskick, skall själva ta kontakt med ÅTA per telefon: (0)18 41053 växel