söndag 3 juli 2011

Viktig information om fibertelefonin!

Telefonbolaget Seteras fibertelefoni i Brändö- Kumlinge fibernät kommer sannolikt att kunna igångsättas inom juli månad. De fullmakter för uppsägning av Sonera-abonnemang som givits till Setera har dock gått ut. Därför kommer nya fullmakter att begäras nu, och de ska sändas in till Setera så fort som möjligt. De kan också begäras från kommunkansliernat i Brändö och Kumlinge (kommundirektörerna). Agera snabbt!

Anledningen till att fibertelefonin nu kan sättas igång är att testerna som gjorts på telefonitrafiken i fibernätet äntligen visat tillräckligt goda resultat.
För närvarande pågår konfigureringar av telefoniabonnemangen med syftet att göra de fiberboxar som finns i hushållen förberedda för fibertelefonin.
Fiberboxarna måste därför hållas påkopplade hela tiden, förutom när det är åska.

Konfigureringarna av fibertelefoniabonnemangen torde vara klara inom juni månad. Efter att konfigureringarna är gjorda är fiberboxen förberedd för att hantera telefonin. Men innan fibertelefoniabonnemang kan sättas igång måste Setera alltså erhålla en ny fullmakt av hushållen. Då Setera erhållit fullmakterna meddelar Setera åt Sonera att hushållens Sonera-abonnemang sägs upp. (den som skaffat trådlöst Sonera hem- abonnemang ska se info längre ner)
Då Setera säger upp Sonera-abonnemangen kommer Sonera att flytta över telefonnumren till Seteras telefonitjänst. Då nummeröverflyttningen är gjord kommer telefonisamtalen att gå via fiberboxen som folk har hemma. Då upphör alltså den gamla telefonin som gått via koppartråden att fungera, och de hushåll som beställt fibertelefoni måste således koppla om sina telefoner så att telefonin går vi fiberboxen.
Setera meddelar åt hushållen när överflyttningen till fibertelefoni sker.

Till den som har trådlöst Sonera- hemabonnemang 
Följande är mycket viktig information för de hushåll som beställt fibertelefoni men som dessutom skaffat ett nytt trådlöst Sonera-hemabonnemang för sin hemtelefonnummer:
-Er hemnummer kan inte i nuläget flyttas över från ert trådlösa Sonera-hemabonnemang till fibertelefon. Det är alltså endast trådabonnemang av den ”vanliga” sorten (via kopparlinjerna) som kan flyttas över till fibertelefonin.
-Om ni vill ta fibertelefonin i användning kan ni givetvis beställa ett abonnemang, men då får ni en helt ny telefonnummer till fibertelefonin. Er nuvarande hemnummer fortsätter att gälla för det trådlösa Sonera-abonnemanget.

Viktig allmän anvisning:
-ha fiberboxen i hemmet påslagen hela tiden, förutom vid åskväder

Styrelsen för Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber

Om telefonin inte fungerar så kontakta BKF support enligt följande:
Vecka 26 ring 56 500
Vecka 27 – 29 ring 040 1832 400
Fr.o.m. vecka 30 ring 56 500
Obs! support ges måndag – torsdag kl. 10 – 15.