fredag 29 april 2011

IP-connect uppe igen!

Efter drygt ett dygns avbrott är ip-connects kunder uppkopplade igen. Avbrottet berodde på ett avbrott i en sjökabel på svenska sidan som skadats i misstag.
Så för en del blev det som förr i tiden - innan bredbandet kom :-)

måndag 11 april 2011

Kallelse till andelsstämmaAndelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber

Tidpunkt: Torsdagen den 28 april 2011 klockan 16.30
Plats: Kommunkansliet i Kumlinge

ANMÄLAN TILL STÄMMAN(stadgarna § 16):
Anmälan om deltagande i stämman skall göras senast torsdagen den 21 april kl 16.00.
Anmälan riktas till styrelsens sekreterare Jim Eriksson
Per e-post:
jim.eriksson@kumlinge.ax.
Telefon: 622 401
SMS: 040 5107 356

hela kallelsen finns här >>