söndag 14 november 2010

Allmänt

I de nedanstående inläggen följer några utdrag från det utskick som gick till samtliga hushåll i Brändö och Kumlinge den 11 november:

Ett nät som BKFs fibernät har aldrig tidigare byggts i denna omfattning i skärgårdsmiljö och det är förmodligen ofrånkomligt att det tar tid att få allt att löpa. Trots problemen, och förutsatt att de löses, är detta ett nät man borde vara stolt över.
Hur många perifera öar med några hundra invånare har tillgång till Internet-abonnemang på upp till 100 Mbit/sek och IP-tv?

Inte ens i Åbolands skärgård där det finns ett fiberstomnät men få fastigheter med fiberanslutning. Om någon stor aktör hade byggt BKF-nätet skulle anslutningskostnaderna ha varit på helt andra nivåer.

För ett år sedan kostade ett 0,5 Mb Internet-abonnemang i Kumlinge 44 e/månad. Då användes kopparnätet. I dagens läge kostar ett 50 Mb internetabonnemang i fibern 43 e/månad. För samma summa fås alltså ett abonnemang som är 100 gånger snabbare.