söndag 14 november 2010

Telefonin


Telefonin i fibernätet är än så länge ett sorgebarn,och med all rätt har många klagomål gällande fibernätet handlat om just telefonin. Igångsättningen av fibertelefonin är helt klart försenad. Samtliga inblandade tekniska aktörer är frustrerade och överraskade över den mängd utmaningar som drabbat fibertelefonin. Problem som lösts har följts av nya. De testabonnemang som är igång fungerar inte ännu fullständigt.

Fibertelefonin är ett steg närmare nu, det finns ett litet problem kvar att lösa, samtalen mellan två seniortelefoner bryts efter ett par minuter.

Enkelt uttryckt kan man säga att den teknik och programvara som finns i fibercentraler och hemmens fibermodem inte har fungerat ihop med telefoniprogramvaran. Leverantören av fibercentraler och fibermodem, bolaget Daimler, gör en uppdatering av fibercentralernas programvara i dessa dagar, och förhoppningen är att detta löser flera problem.

I så fall skulle det tekniskt enklare men ändå tidskrävande arbetet med att starta upp fibertelefoniabonnemangen kunna inledas. Här kommer BKFs supportpersonal att ha uppgifter, men problemen med telefonin har annars främst varit sådana som kräver extern hjälp.

BKFs egen supportpersonal jobbar på deltid för BKF vid sidan av sina ordinarie jobb, och det begränsar också möjligheterna att uträtta mycket arbete på kort tid. Vid sidan av problemen med telefonin finns ju också normala arbetsuppgifter som berör exempelvis igångsättning av internet-abonnemang och felsökningar för internet-och IP-TV-abonnemang. Heltidsanställd supportpersonal är inte möjlig i dagens läge.