torsdag 23 december 2010

Mera telefoni

Nu är alla BKF fibercentraler uppdaterade med den senaste programvara och en del av barnsjukdomarna i nätet bör vara kurerade. Vi arbetar vidare med att hitta rätt medicin för voip-telefonin där systemleverantören i samarbete med BKF utvärderar just nu en ny version av programvara för kundterminalerna.
Den kommer att testas vidare under julhelgen. Om inte den fungerar finns det en annan lösning med en separat adapter på gång.

God Jul

//bk-fiber

måndag 13 december 2010

Mera uppdateringar

På onsdag den 15 december kommer centralerna i Lappo och Seglinge uppdateras. Eventuella trafikstörningar kan tillfälligt uppstå.

/bk-fiber

tisdag 7 december 2010

Telefonin

"Problemen med telefonin verkade vara lösta, men icke. Men Daimler & Corecess jobbar vidare.

onsdag 1 december 2010

Uppdatering

I måndags den 29.11 genomfördes en uppdatering av systemet i Kumlinge, som verkar ha löst en hel del problem.
Och seniortelefonin och också den övriga telefonins problem verkar nu vara lösta. Mera info om det senare.

måndag 29 november 2010

Avbrott 29.11 forts

IP-connects nät ligger nere sedan ca kl 15 i eftermiddags, felet finns i ÅTA:s nät på fasta Åland.
Vi 21-tiden verkar det vara uppe igen.

Avbrott 29.11

Har idag varit ca 1 timmes avbrott för IP-connects kunder, felet fanns på fasta Åland i ÅTA:s nät mellan Bertbyvik och Vårdö. Fungerar igen.

fredag 26 november 2010

Störningar 30.11

Störningar i Brändö-Kumlinge fibernät

På grund av systemuppdateringar i fibernätet tisdagen 30.11 mellan klockan 06.00 och 08.00 kan driftsstörningar förekomma.
Om driftsstörningen fortgår längre kontakta din Internetleverantör.
//BKF-support

söndag 14 november 2010

Allmänt

I de nedanstående inläggen följer några utdrag från det utskick som gick till samtliga hushåll i Brändö och Kumlinge den 11 november:

Ett nät som BKFs fibernät har aldrig tidigare byggts i denna omfattning i skärgårdsmiljö och det är förmodligen ofrånkomligt att det tar tid att få allt att löpa. Trots problemen, och förutsatt att de löses, är detta ett nät man borde vara stolt över.
Hur många perifera öar med några hundra invånare har tillgång till Internet-abonnemang på upp till 100 Mbit/sek och IP-tv?

Inte ens i Åbolands skärgård där det finns ett fiberstomnät men få fastigheter med fiberanslutning. Om någon stor aktör hade byggt BKF-nätet skulle anslutningskostnaderna ha varit på helt andra nivåer.

För ett år sedan kostade ett 0,5 Mb Internet-abonnemang i Kumlinge 44 e/månad. Då användes kopparnätet. I dagens läge kostar ett 50 Mb internetabonnemang i fibern 43 e/månad. För samma summa fås alltså ett abonnemang som är 100 gånger snabbare.

Telefonin


Telefonin i fibernätet är än så länge ett sorgebarn,och med all rätt har många klagomål gällande fibernätet handlat om just telefonin. Igångsättningen av fibertelefonin är helt klart försenad. Samtliga inblandade tekniska aktörer är frustrerade och överraskade över den mängd utmaningar som drabbat fibertelefonin. Problem som lösts har följts av nya. De testabonnemang som är igång fungerar inte ännu fullständigt.

Fibertelefonin är ett steg närmare nu, det finns ett litet problem kvar att lösa, samtalen mellan två seniortelefoner bryts efter ett par minuter.

Enkelt uttryckt kan man säga att den teknik och programvara som finns i fibercentraler och hemmens fibermodem inte har fungerat ihop med telefoniprogramvaran. Leverantören av fibercentraler och fibermodem, bolaget Daimler, gör en uppdatering av fibercentralernas programvara i dessa dagar, och förhoppningen är att detta löser flera problem.

I så fall skulle det tekniskt enklare men ändå tidskrävande arbetet med att starta upp fibertelefoniabonnemangen kunna inledas. Här kommer BKFs supportpersonal att ha uppgifter, men problemen med telefonin har annars främst varit sådana som kräver extern hjälp.

BKFs egen supportpersonal jobbar på deltid för BKF vid sidan av sina ordinarie jobb, och det begränsar också möjligheterna att uträtta mycket arbete på kort tid. Vid sidan av problemen med telefonin finns ju också normala arbetsuppgifter som berör exempelvis igångsättning av internet-abonnemang och felsökningar för internet-och IP-TV-abonnemang. Heltidsanställd supportpersonal är inte möjlig i dagens läge.

lördag 13 november 2010

Internetabonnemang och hyra

Det har i viss mån konfunderat abonnenterna att man får två fakturor för ett internet-abonnemang, dvs en faktura från Ålcom/IP Connect, en från BKF.


Det beror på att en nätägare, såsom BKF, måste få in medel för att förvalta nätet och dess administration. Visst kunde hela internet-abonnemanget debiteras i en faktura, men det kräver en ny överenskommelse mellan BKF och Ålcom/IP Connect.
Slutpriset för abonnemanget är ändå det samma. Den totala månadsavgiften för ett abonnemang består av en avgift till Ålcom eller IP Connect plus en avgift för linjehyra till BKF. Utöver det kommer själva avbetalningen på anslutningen, ifall man valt avbetalning.